Sint Jozef met Christuskind (1640) - Guido Reni

1300+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?