De verdrijving van Adam en Eva uit de hof van Eden (1426-1428) - Masaccio

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Masaccio (1401-1428), De verdrijving van Adam en Eva uit de Hof van Eden, 1426-28, fresco,  208 x 88 cm, Brancaccikapel, Santa Maria del Carmine, Florence
Masaccio (1401-1428), De verdrijving van Adam en Eva uit de Hof van Eden, 1426-28, fresco, 208 x 88 cm, Brancaccikapel, Santa Maria del Carmine, Florence
Kunstenaar Masaccio
Land Italië
Stijl / Stroming / Periode renaissance /
15e eeuw
Locatie / Museum Brancaccikapel, Santa Maria
del Carmine, Florence, Italië

Dit fresco is niet meer helemaal in de originele staat. In de 18de eeuw werden verschillende architectonische veranderingen aangebracht in de Brancacci kapel. Aan de bovenzijde ontbreekt een stuk, waardoor het blauw van de hemel nagenoeg geheel is verdwenen. Deze verbeelding van de zondige mens is een mooi vroeg voorbeeld van de wijze waarop men in de renaissance tegen de mens begon aan te kijken. Hoewel het hier om de verbeelding van de zondige mens gaat, heeft deze toch zeker niet al zijn menselijke waardigheid verloren. Een diepgaander benadering, die de complexiteit van de psychologie van de mens toont, is een innovatie die kenmerkend is voor de periode van de renaissance. Tijdens de gotiek werd hetzelfde thema van de zondeval nogal eendimensionaal benaderd, dit was de stijlperiode die aan de renaissance vooraf ging. Alleen de vernedering en onwaardigheid van de mens wordt benadrukt. Tegenover dit fresco van Masaccio bevindt zich in dezelfde kerk een laatgotisch fresco van Masolino met hetzelfde thema. Als je de twee fresco's met elkaar vergelijkt, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het werk van Masolino een gebrek aan psychologische diepgang vertoond.

De dramatiek van het tafereel en de menselijke expressie van de figuren van Masaccio maakte later een diepe indruk op Michelangelo. Dit fresco vormt dan ook een van de inspiratiebronnen voor zijn beroemde fresco's, die hij maakte in de Sixtijnse kapel in Rome.