Portret van Francesco Gonzaga (ca. 1461) - Andrea Mantegna

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Andrea Mantegna (1431-1506), Portret van Francesco Gonzaga, ca. 1461, tempera op doek, 25.5 x 18 cm, Museo di Capodimonte, Napels
Andrea Mantegna (1431-1506), Portret van Francesco Gonzaga, ca. 1461, tempera op doek, 25.5 x 18 cm, Museo di Capodimonte, Napels
Kunstenaar Andrea Mantegna
Land Italië
Stijl / Stroming / Periode renaissance /
15e eeuw
Locatie / Museum Museo di Capodimonte,
Napels

In de renaissance kwam de portretkunst op gang. Niet alleen koningen en keizers werden geportretteerd, ook de lagere adel liet zich portretteren. De Italiaanse renaissancekunstenaar Mantegna behoorde tot de eerste kunstenaars, die regelmatig portretten en zelfportretten schilderde. Dit is een vroeg portret 'en profil' (van de zijkant gezien) van Francesco Gonzaga (1444-1483), een telg uit het Italiaanse adellijke geslacht van het Huis Gonzaga. Francesco is de broer van Lodewijk III van Gonzaga, de markgraaf van Mantua. In tegenstelling tot zijn broer verwerft hij geen wereldlijke macht, maar hij schopt het al op jonge leeftijd ver in de hiërarchie van de Rooms Katholieke kerk. Op zijn zestiende wordt hij aangesteld als kardinaal onder Paus Pius II Piccolomini (1405-1464), die als Paus regeerde van 1458 tot 1464. Het Huis Gonzaga deed het goed in Italië en Spanje en wist eeuwenlang op verschillende niveaus macht naar zich toe te trekken. Leden van de familie Gonzaga zijn dan ook door vele beroemde kunstenaars geportretteerd. Zie bijvoorbeeld het portret van María Antonia Gonzaga, markiezin van Villafranca, dat omstreeks 1795 werd gemaakt door Francisco Goya (1746-1828), dat te zien is in museum het Prado in Madrid. Titiaan (1487-1576), schilderde ruim zeventig jaar na Mantegna een portret van Eleonora Gonzaga, omstreeks 1536-1538, dat te bewonderen is in museum het Uffizi in Florence. Het veel gecompliceerdere portret van Eleonora vergelijkend met de eenvoud van dit portret van Francesco, maakt inzichtelijk hoe snel de portretkunst zich heeft ontwikkeld tijdens de Italiaanse renaissance.