Musée des Beaux-Arts de Rouen, Rouen

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Het Musée des Beaux-Arts de Rouen werd eind achttiende eeuw opgericht. In 1809 bestond de collectie uit 244 schilderijen. Het museum bezat kunstwerken van gerenommeerde oude meesters als François Clouet, Gerard David, Anthonie van Dyck, Rubens en Paolo Veronese. Een gedeelte daarvan was door Napoleon geroofd tijdens zijn Europese veldtochten en tijdens de oprichtingsfase in 1803 aan het museum overgedragen, hetgeen ook bij verschillende andere Franse musea het geval is, die begin negentiende eeuw onder auspiciën van Napoleon zijn opgericht. Gedurende de negentiende bleef de collectie gestaag doorgroeien. Het museum verwierf een meesterwerk van Eugène Delacroix en richtte zich bij de collectievorming bij voorkeur op beroemde kunstenaars die afkomstig waren uit de regio, zoals Théodore Géricault en Nicolas Poussin. In 1878 was er een collectie ontstaan van 600 schilderijen van 'de hoogste kwaliteitsstandaard'. Het leverde de stad Rouen de status op het meest veelomvattende museum van Frankrijk te kunnen bieden, na Parijs natuurlijk.

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Musée des Beaux-Arts de Rouen

DE COLLECTIE IN VOGELVLUCHT

Het huidige museumgebouw werd gebouwd tussen 1880 en 1889. Zoals vele musea werd het een paar keer ingrijpend verbouwd of uitgebreid met een nieuwe vleugel. De collectie bleef ook in de twintigste eeuw doorgroeien. In 1909 schonk de industrieel François Depeaux zijn collectie van impressionistische kunst aan het museum. In 1921 werd de kunstverzameling van de Franse kunstschilder Jacques-Emile Blanche verworven. In 1975 schonk het echtpaar Suzanne en Henri Baderou het museum nog eens 400 schilderijen en 5000 tekeningen. Tussen 1988 en 2001 kreeg het museum verschillende schilderijen van Modigliani in het bezit via de familie van Paul Alexandre, de eerste verzamelaar die interesse had getoond voor het werk van deze in Frankrijk opererende Italiaanse kunstenaar. Het resultaat van de kort geschetste geschiedenis is dat het Musée des Beaux-Arts in Rouen nog altijd over een van de meest voortreffelijke publiek toegankelijke kunstcollecties van Frankrijk beschikt.

In het museum kunnen schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, toegepaste kunst en andere objecten worden bewonderd van praktisch elke school en stroming, die zich tussen de vijftiende en de twintigste eeuw in West-Europa heeft gemanifesteerd. Ook een zeldzame verzameling Russische iconen van de vijftiende eeuw maakt deel uit van de collectie. De permanente collectie van het museum wordt tentoongesteld in zestig museumzalen. Het zwaartepunt daarin ligt op Franse kunst, maar ook Belgische, Nederlandse en Italiaanse kunstenaars zijn goed vertegenwoordigd. Er is tevens hedendaagse kunst te zien in de vorm van wisseltentoonstellingen. Vermeldenswaardige werken uit de periode van de renaissance en het maniërisme zijn Maagd tussen maagden van de Nederlander Gerard David van omstreeks 1500-23 en Venus en Cupido van de Italiaanse Lavinia Fontana uit 1592. Belangrijke kunstenaars uit deze periode zijn verder Pieter Aertsen, Jacopo Bassano, Annibale Carracci, Pietro Perugino en Veronese. Zeker uit de stijlperiode van de zeventiende-eeuwse barok bezit het museum vele topstukken, onder meer van Caravaggio, Philippe de Champaigne, Luca Giordano, Guercino, Laurent de la Hyre, Poussin, Rubens, Eustache Le Sueur, Diego Velázquez en Simon Vouet. Hoogtepunten zijn onder meer het enorme spektakelstuk Aanbidding der herders uit 1635 van De la Hyre en De Geseling van Christus van omstreeks 1607 van Caravaggio. Ook van Nederlandse kunstenaars zijn er uit dezelfde periode enkele werken te zien, zoals Stilleven met omgekeerde veldfles van Willem Kalf uit 1645 en Een concert op een plein, omstreeks 1680-83 geschilderd door de Haarlemse kunstenaar Nicolaes Berchem. Achttiende-eeuwse kunst is er van kunstenaars als François Boucher, Jean Honoré Fragonard en Hubert Robert.
Het museum is in het bijzonder een tempel van de kunst uit de negentiende eeuw, met belangrijke meesterwerken van onder meer Corot, Degas, Jacques-Louis David, Delacroix, Géricault, Gustave Moreau en Monet. Van laatst genoemde zijn de topstukken een versie van zijn beroemde kathedraalserie, getiteld Kathedraal Rouen, voorgevel en tour d'Albane, grijs weer uit 1894 en Rue Saint-Denis uit 1878. Dankzij de gift van Depeaux biedt het museum de grootste verzameling van het impressionisme in Frankrijk buiten Parijs. Naast dat van Monet zijn er verschillende werken van de impressionistische landschapsschilder Alfred Sisley te zien, zoals De overstroming bij Port-Marly uit 1876 en De kerk van Moret uit 1893. De collectie impressionisten omvat verder schilderijen van Gustave Caillebotte, Pissarro en Renoir. Vermeldenswaardig zijn enkele beroemde negentiende-eeuwse historiestukken in de collectie van het museum, waaronder Episode van de aftocht uit Rusland uit 1835 van Joseph Ferdinand Boissard de Boisdenier. Het was het enige doek waarmee deze tegenwoordig ietwat onbekende kunstenaar tijdens zijn carrière bekendheid mee verwierf. Naast dit werk moet tevens De zonen van Clovis van de gevierde academieschilder Evariste-Vital Luminais worden genoemd. Uit de stijlperiode van de romantiek bezit het museum verschillende meesterwerken, zoals Interieur van de Rosslyn kapel uit 1824 van Louis Daguerre, De beproeving van Mazeppa uit 1835 van Louis Boulanger en Karabinier met zijn paard uit 1814 van Géricault. De collectie moderne kunst van de twintigste eeuw bestaat onder meer uit werken van grootheden als André Derain, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Raoul Dufy, Jacques Lipchitz en Édouard Vuillard. Zoals gezegd heeft het museum vanaf de oprichting nadrukkelijk ook belangstelling getoond voor lokale en regionale kunstenaars. Zo heeft het van de in Rouen geboren postimpressionist Robert Antoine Pinchon meerdere verdienstelijke landschappen, zoals het schilderij Aken in de nevel, daterend van voor 1909.
Het museum dankt de wereldwijd erkende uitstekende reputatie mede aan haar paradepaardje, de indrukwekkende collectie tekeningen van grote en kleine meesters, dat door de ongelofelijke gift van het echtpaar Baderou uniek in zijn soort mag worden genoemd. De collectie bestaat uit ruim 8000 exemplaren, met daarin portretstudies, modeltekeningen, voorstudies en andere schetsen en tekeningen van onder meer Degas, Bernadino Gatti, Ingres, Modigliani, Pierre Paul Prud'Hon, Giovanni Segantini, Vouet en Jean Antoine Watteau. Topstuk is onder andere een inkttekening van Géricault, dat als voorstudie heeft gediend voor zijn grote meesterwerk Het vlot van de Medusa uit 1818-19, dat te zien is in het Louvre in Parijs.

Voor wie het speciaal om Nederlandse kunstenaars te doen is. Het museum bezit naast eerdergenoemde kunstenaars tevens werken van kunstenaars als Jan Davidsz. de Heem, Claude de Jongh, Hendrik van Minderhout, Ary Scheffer, Otto Marseus van Schrieck en Caspar van Wittel. Beslist een museum om eens een ommetje voor te maken! [SK]

BEZOEKERSINFORMATIE


ADRES
Espl. Marcel Duchamp,
76000 Rouen, Frankrijk
Telefoon:  +33 2 35 71 28 40

WEBSITE

Website Musée des Beaux-Arts de Rouen