Vaas met bloemen op rood tafelkleed (ca. 1900) - Odilon Redon

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Van onze redactie
   

Dit bloemstuk is geschilderd door de Franse kunstenaar Odilon Redon (Bordeaux 1840 - Parijs 1916), een kunstenaar die men normaliter indeelt bij de stijl van het symbolisme. De kunstschilder maakte echter naast zijn bizarre symbolistische schilderijen gebaseerd op literaire en christelijke thema's ook bloemstillevens, welke in de eerste plaats belangstelling voor penseelvoering en heldere kleur aan de dag leggen. Deze bloemstukken vormen een apart onderdeel van zijn oeuvre, dat wel te verklaren valt door de specifieke omstandigheden van de kunststad Parijs aan het eind van de negentiende eeuw.

Odilon Redon, Vaas met bloemen op een rood tafellaken, ca. 1900, olieverf op doek, 64.7 x 49.2 cm, privécollectie
Odilon Redon, Vaas met bloemen op een rood tafellaken, ca. 1900, olieverf op doek, 64.7 x 49.2 cm, privécollectie

De belangstelling voor de genoemde formele eigenschappen van het schilderen leefden sterk onder kunstschilders in Parijs rond de eeuwwisseling, waar kunstenaars als Seurat en Signac experimenteerden met de techniek van het pointillisme. Na de vernieuwingen van het impressionisme in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, met voormannen als Monet en Renoir was een groot aantal kunstenaars geïnteresseerd geraakt in de manier van schilderen, de richting van de penseelvoering en de grootte van de verftoets. Men experimenteerde bovendien met heldere en felle zuivere kleuren, ging daarmee tegen de academische traditie in en vergrootte daarmee de expressiviteit. Men noemt deze periode, waarin kunstenaars als Van Gogh, De Toulouse Lautrec en Cézanne tot hun belangrijkste werken kwamen, het postimpressionisme
Redon bewoog zich in de avant-gardekringen van zijn tijd en exposeerde bijvoorbeeld met de kunstenaars van de Nabi's, die sterk beïnvloed waren door de vooruitsstrevende symbolist en postimpressionist Gauguin. Hoewel de experimenten binnen dit stilleven van Redon vergeleken met die van de genoemde kunstenaars bescheiden van aard zijn, ademt ook dit schilderij vanwege de sterke vereenvoudiging van de complexe bloemvormen en de toepassing van felle lokale kleuren de vernieuwingsdrang van haar tijd, welke omstreeks 1905 zou culmineren in de explosieve kleurenpracht van het fauvisme, direct gevolgd door vernieuwende stijlen als het kubisme en futurisme.