Maria Frederike van Reede-Athlone (1755-56) - Jean-Étienne Liotard

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Jean-Étienne Liotard, Maria Frederike van Reede-Athlone op zevenjarige leeftijd, 1755-1756, pastel, 57,2 x 47 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
Jean-Étienne Liotard, Maria Frederike van Reede-Athlone op zevenjarige leeftijd, 1755-1756, pastel, 57,2 x 47 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Dit kinderportret is gemaakt in pastelkrijt op papier door de achttiende-eeuwse portrettist, kunstkenner en kunsthandelaar Jean-Étienne Liotard. De kunstenaar is oorspronkelijk van Zwitserse afkomst, maar ging omstreeks 1925 in Parijs studeren, waar hij zich verder specialiseerde in het schilderen van miniaturen. Hij is echter vooral vermaard om zijn (pastel)portretten. In de achttiende eeuw met zijn groeiende middenklasse, steeg de vraag naar kinderportretten. Liotard sprong daar met succes op in, zoals dit fraaie portretje van de zevenjarige Maria Frederike, een Nederlands meisje uit een aristocratische familie, en haar hondje aantoont. Tot zijn opdrachtgevers behoorden ook zeer vooraanstaande personen van zijn tijd, zoals Paus Clemens XII en Lady Ann Somerset, de gravin van Northampton.