Cathedra (1951) - Barnett Newman

1600+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

De intensiteit van Cathedra ontstond doordat Barnett Newman het blauw van het schilderij opbouwde in zes afzonderlijke lagen verf van verschillende blauwpigmenten. Zo creëerde hij een diep en rijkgeschakeerd kleurvlak, dat een ruimtelijke illusie oproept.

Barnett Newman, Cathedra, 1951, olieverf op doek, 243 x 543 cm, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam
Barnett Newman, Cathedra, 1951, olieverf op doek, 243 x 543 cm, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Cathedra, dat in 1951 is geschilderd, verwijst naar het Oude Testament: het blauwe hemelgewelf en de troon van God. De spiritueel ingestelde Newman wilde met de titel duidelijk maken, hoe hij zich tijdens het schilderen van Cathedra verbonden voelde met het hogere en het mysterie van het leven.

In 1997 werd Cathedra zwaar beschadigd door een bezoeker van het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar het monumentale doek zich bevindt. Bij de restauratie is er naar gestreefd Newmans kleuropbouw en penseelvoering zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
 
Barnett Newman wordt binnen de geschiedenis van de moderne kunst gerekend tot de kunstschilders van het Amerikaanse abstract expressionisme. Tot deze stroming behoren ook kunstenaars als Jackson Pollock, Willem de Kooning en Mark Rothko.