Land Art

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Een symbiose van natuur en kunst

Van onze redactie
 
Aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw ontstonden er in de kunstwereld nieuwe tendensen op het gebied van materiaalgebruik. Ook kozen kunstenaars bewust voor nieuwe locaties voor een kunstwerk, buiten de bestaande instituties om. Kunstenaars vanuit verschillende stromingen stappen in die jaren en in de jaren zeventig af van traditionele middelen en kunstvormen, en streven ernaar kunst buiten de muren van het museum te realiseren.

Robert Smithson (1938-1973), Spiral Jetty, 1970, basaltblokken, modder, zoutkristallen, water, Great Salt Lake, Utah, USA
Robert Smithson (1938-1973), Spiral Jetty, 1970, basaltblokken, modder, zoutkristallen, water, Great Salt Lake, Utah, USA

Terwijl de pop art kunstenaars met hun commercieel ogende werk het industriële leken te bejubelen, zoeken land art kunstenaars juist hun weg buiten de stedelijke omgeving. Ze doen directe ingrepen in het natuurlijke landschap. Het gebruik van natuurlijke materialen, zoals aarde, stenen, modder en afval zien we ook terug bij arte povera. Een aanzet voor het ontstaan van land art (of: earth art) was de toenemende maatschappelijke bewustwording met betrekking tot milieuvervuiling en de destructieve gevolgen van de consumptiemaatschappij. In dezelfde periode was er tevens een groeiende belangstelling voor locaties met een spirituele lading. Denk hier aan de onverklaarbare graancirkels in Zuid-Engeland en aan mysterieuze prehistorische locatie zoals Stonehenge in Engeland.
 

Verwantschap met minimal art en conceptuele kunst

Belangrijke kunstenaars van de land art zijn Carl Andre, Christo en Jeanne-Claude, Sol LeWitt, Richard Long, Walter De Maria, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Richard Serra, Robert Smithson, en de Nederlanders Marinus Boezem en Jan Dibbets. Een actieve kunstenaar van een jongere latere generatie, die zich bezighoudt met land art, is de Britse kunstenaar Andy Goldsworthy. Het merendeel van de genoemde kunstenaars werkt tegelijkertijd volgens de uitgangspunten van de conceptuele kunst of minimal art. Minimal art kunstenaars lieten de ruimte van het museum of van een galerie een wisselwerking aangaan met het kunstwerk. Land art kunstenaars maakten gebruik van de grond van de locatie, deze werd onderdeel van het kunstwerk.
De geometrische vormen, die in land art projecten worden toegepast, zijn vergelijkbaar met de vormentaal van de kunstwerken van de minimal art. Het gebruik van geschreven teksten en van fotomateriaal komt zowel in land art als in conceptuele kunst voor. Toepassing van tekst, foto’s en soms ook diagrammen is een manier om land art kunstwerken te beschrijven, in kaart te brengen en te documenteren. Zo kunnen deze ook binnen, ver weg van de locatie waar het kunstwerk in het landschap is gerealiseerd, via een reguliere galerie of museumtentoonstelling aan het publiek zichtbaar worden gemaakt.
 

Robert Smithson & Entropie

Aangezien de land art kunstwerken vaak in afgelegen gebieden liggen, zijn ze moeilijk toegankelijk voor het publiek. Het kunstwerk Spiral Jetty (1970, zie afbeelding) van de jong gestorven Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson (1938-1973), is een monumentale spiraalvorm, dat vanaf het land zijn weg volgt in het water van een meer. Het is opgebouwd uit basaltblokken en aarde. Dit werk is echter bij het publiek vrijwel uitsluitend bekend door foto en filmmateriaal. Het werk zelf ligt in een verlaten industriegebied in het Great Salt Lake in de Amerikaanse staat Utah. De hoogte van het water, waar het in ligt, wisselt. Meestal staat het werk zelfs in zijn geheel onder water. Het werk vindt zijn oorsprong in de fascinatie van Smithson voor het natuurkundige begrip ‘entropie’. Dit is het natuurlijke proces van zelfdestructie. Het maakt het zichzelf herstellende vermogen van de natuur zichtbaar. Voor land art kunstwerken als Spiral Jetty wordt natuur ten behoeve van kunst gebruikt. Maar vanwege natuurlijke processen en krachten, zoals erosie als gevolg van wind en water, zal de natuur een gebied dat tot kunstwerk is getransformeerd uiteindelijk altijd weer terugnemen.
 

Tentoonstelling 'Earth Works', 1968

De tentoonstelling “Earth Works” in de Dwan Gallery in New York in 1968 gaf de land art stroming definitief bestaansrecht in de geschiedenis van de kunst. De tentoonstelling was georganiseerd door Robert Smithson. Door middel van documentatiemateriaal werd onder andere het werk van Smithson, De Maria en LeWitt op locaties getoond. Galeriehoudster Virginia Dwan (Minneapolis, 1931) was een liefhebber van land art. Zij spande zich in om deze kunstwerken mogelijk te maken. Dankzij haar zijn veel land art projecten gerealiseerd.