Kunstgeschiedenis & De Bijbel als inspiratiebron

De Christelijke kerk is sinds haar ontstaan een belangrijke opdrachtgever bij de totstandkoming van kunst. Bijbelse verhalen uit het Oude en Nieuwe testament, ethische geloofsregels, het leven van heiligen en Christelijke legenden inspireerden de kunstenaars van de middeleeuwse gotiek, de renaissance en de barok. Ook in de eeuwen daarna werden voor kerkgebouwen altaarstukken gemaakt. Schilderijen van Jezus aan het kruis en Maria met kind werden standaard voor bijna elke kerk en kapel gecreëerd. Een substantieel deel bevindt zich daarvan intussen in musea. Er zijn ontelbare voorstellingen gemaakt van Adam en Eva, Johannes de Doper, de hel, Petrus en de andere apostelen, engelen en heiligen vanaf de vroeg Christelijke kunst tot aan de periode van de moderne kunst. Voor kunstenaars als Max Beckmann, Rafaël, Rembrandt en Rouault vormde het geloof steevast een belangrijke inspiratiebron. 

1600+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Religieuze kunst / Christelijke thematiek

×
×
×
×
×
×
Meer items aan het ophalen ...