Kunstgeschiedenis: stromingen en stijlperioden

Er zijn in de geschiedenis van de kunst steeds weer kunstenaars, die zich groeperen, omdat ze naar vernieuwing streven. Men noemt hen de avant-garde. De kunstenaars van een dergelijke stroming werken in een vergelijkbare stijl en/of creëren op basis van dezelfde uitgangspunten of onderwerpen. Fraaie Nederlands voorbeelden hiervan zijn: de Haagse School en De Stijl. De laatste is een beweging uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, waartoe Theo van Doesburg het initiatief nam. Ook de gedeeltelijk uit Nederlanders bestaande Cobra-beweging heeft een beslissend stempel op de West-Europese kunstgeschiedenis gedrukt. De naam van een stijl of kunststroming is in veel gevallen ontstaan, nadat een kunstcriticus een soms afkeurend bedoeld etiket plakte op het werk van een groep samen exposerende kunstenaars. Voorbeelden daarvan zijn het fauvisme, het impressionisme en het kubisme.
 

1600+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Stijlen & Stromingen

×
×
×
×
×
Meer items aan het ophalen ...