Kunstgeschiedenis online in woord en beeld

Deze startpagina van Art Salon Holland biedt informatie over perioden in de kunstgeschiedenis als de renaissance en de barok, over kunststromingen als abstracte schilderkunst, conceptuele kunst en expressionisme. Via het menu vindt je biografieën van beroemde buitenlandse kunstenaars als Brancusi, Dali, Michelangelo, Monet en Munch, en van grote Nederlandse kunstschilders als Vermeer, Van Gogh en Mondriaan. Op de meer dan 4000 pagina’s van de kunstencyclopedie wordt uitleg gegeven over veel voorkomende vaktermen in de beeldende kunst. In alle rubrieken van het menu, zoals ‘Stijlen & Stromingen’, ‘Kunstenaressen en hun werk’ en ‘Het portret’, kan bovenaan de pagina worden gefilterd op kunstenaar, periode uit de geschiedenis (eeuw en decennium), geboorteland kunstenaar, stijl en meer.

1600+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Kunstencyclopedie

De kunstencyclopedie van Art Salon Holland

De kunstencyclopedie van Art Salon Holland is bedoeld als een online naslagwerk voor iedereen die van beeldende kunst houdt. Het is niet zozeer bedoeld als een wetenschappelijke website, dat betekent dat teksten slechts bij uitzondering zijn geannoteerd. Dat neemt niet weg dat toch nadrukkelijk wordt geprobeerd zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven, gebaseerd op degelijke vakliteratuur, kunsthistorische handboeken en tentoonstellingscatalogi. Om die reden worden pagina's ook regelmatig aangepast en inhoudelijk bijgewerkt.

De website is in de huidige vorm in 2012 van start gegaan en intussen uitgegroeid naar een volume van ruim 4000 pagina's. Het is toegespitst op de westerse kunst en de West-Europese kunstgeschiedenis. Het begint in de late middeleeuwen, vanaf omstreeks 1400 na Christus en reikt tot en met het heden. Op deze afbakening worden regelmatig uitzonderingen gemaakt, omdat dit verhelderend kan werken op de context. Een goed voorbeeld daarvan is de Venus van Milo uit het Louvre. Het beeld dateert van vóór Christus. Het is gemaakt in de periode van de Griekse klassieke oudheid. Het valt dus eigenlijk niet binnen de afgebakende periode van Art Salon Holland. Maar het kan beslist geen kwaad dat je dit marmeren beeld kent, wanneer je jezelf verdiept in de stroming van het neoclassicisme. Ook al vond die stijluiting pas een kleine tweeduizend jaar later plaats in de geschiedenis van de kunst. Veel van de opgenomen kunstenaars in de encyclopedie worden algemeen beschouwd als de 'belangrijkste' kunstenaars. Denk hier aan kunstenaars als Caravaggio, Marcel Duchamp, Édouard Manet, Picasso, Leonardo da Vinci en Andy Warhol. Ze hebben een flinke stempel gezet op de richting waarin de kunst zich heeft ontwikkeld. Ze waren toonaangevend in een bepaalde stijlperiode, en hebben bovendien sterk het werk van andere kunstenaars beïnvloed. Die invloed hadden ze natuurlijk tijdens hun leven, maar feit is ook dat ze kunstenaars uit latere eeuwen inspireerden. Daarnaast zijn ook honderden minder belangrijke kunstenaars opgenomen, met het doel een completer tijdsbeeld en een completer inzicht te bieden van de diversiteit binnen een bepaalde stroming. Een hoog percentage van de opgenomen kunstwerken betreft sleutelwerken in de geschiedenis van de schilderkunst of beeldhouwkunst. Het zijn onder meer kunstwerken, die gelden als het icoon van een bepaalde stijl. Een goed voorbeeld daarvan is Impression, soleil levant uit 1872 van Claude Monet, dat nauw verbonden is aan de naamgeving van het impressionisme. Het kan ook zijn dat een kunstwerk als belangrijk of uitzonderlijk word geacht binnen het oeuvre van een kunstenaar. Denk hier bijvoorbeeld aan De schreeuw van de Noorse kunstschilder Edvard Munch. Naast het type genoemde kunstwerken zijn tevens kunstwerken toegevoegd die een bijzondere status genieten in kunstmusea. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het publiekslievelingen zijn, of omdat een kunstwerk door het museum zelf als een absoluut meesterwerk van de collectie wordt beschouwd.

Intussen is duidelijk gebleken dat Art Salon Holland in een behoefte voorziet. De bezoekersaantallen blijven spectaculair stijgen. Na het eerste kwartaal van 2019 is het duidelijk dat de magische grens van 1.000.000 paginaweergaven per jaar gemakkelijk zal worden overschreden. Het goede nieuws voor de liefhebbers en gebruikers van deze website is dat de website voorlopig nog flink zal blijven doorgroeien, omdat het realiseren van een 'volledige encyclopedie' feitelijk een onmogelijke opgave is. Daarom zullen er steeds weer nieuwe interessante kunstenaars en kunstwerken worden toegevoegd. Om dit te realiseren vindt er onophoudelijk een redactioneel selectieproces plaats, met als streven gaandeweg tot een steeds completere encyclopedie te komen. Het einde van deze uitdagende Titanenklus is vooralsnog nog lang niet in het zicht!

Sander Kletter, hoofdredacteur Art Salon Holland, 2 april 2019

AANVULLENDE KUNSTBIJLAGEN

Naast de vaste rubrieken in het menu van de kunstencyclopedie worden ook speciale kunstbijlagen bijgehouden in aanvulling op de kunstencyclopedie. Dit zijn voor gefilterde startpagina's met specifieke kunstverzamelingen die op vergelijkbare wijzen werken als de rubrieken. Ze zijn bijvoorbeeld gericht op het oeuvre en de biografie van slechts een kunstenaar, of op kunstenaars en kunstwerken van slechts een stroming. Ze zijn herkenbaar door het Art Salon Holland logo met daarnaast het woord Info. Ze zijn tevens geplaatst op relevante locaties binnen de website.

Actueel overzicht kunstbijlagen
(klik op een afbeelding om naar de betreffende bijlage te gaan)