Hendrik Willem Mesdag (1831 – 1915)

1600+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Van onze redactie
  
De Nederlandse schilder Hendrik Willem Mesdag is vooral beroemd vanwege het enorme Panorama Mesdag van 120 x 14 meter, dat hij schilderde met hulp van enkele andere kunstenaars van de Haagse School zoals George Hendrik Breitner, Théophile de Bock, Bernard Blommers en zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten.

Hendrik Willem Mesdag, Vissersschepen in de branding, 1841-1915, waterverf op papier, 48 x 64 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
Hendrik Willem Mesdag, Vissersschepen in de branding, 1841-1915, waterverf op papier, 48 x 64 cm, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam

De in Groningen geboren kunstschilder, was aanvankelijk werkzaam in het bankbedrijf van zijn vader. Het schilderen deed hij vanaf zijn jeugd in zijn vrije tijd, net als zijn vader, die amateurschilder was. Hij trouwde in 1856 met Sientje van Houten. Dankzij de erfenis van haar vader, die in 1864 overleed, ontstond plots de mogelijkheid dat hij zich volledig op de schilderkunst kon richten. Zodoende koos hij op vijfendertigjarige leeftijd definitief voor het kunstenaarschap. Hij ging in de leer bij de Nederlandse schilder Willem Roelofs in Brussel. De zee werd het hoofdthema van zijn schilderkunst. Aangetrokken door de schoonheid van de zee, vestigde hij zich in 1869 in Den Haag. Het volgende zond hij twee werken in voor de prestigieuze jaarlijkse overzichtstentoonstelling van de Salon in Parijs. Onverwacht, hij was immers nog onbekend in de kunstwereld, won hij de gouden medaille voor zijn Les Brisants de la Mer du Nord. Hierdoor was hij direct bekend in de Nederlandse kunstwereld, en ook in het buitenland nam zijn naamsbekendheid gestaag toe. In 1880 verkreeg de toen inmiddels befaamde zeeschilder de opdracht van een Belgische firma voor het schilderen van een panorama. Het werd één van zijn belangrijkste kunstwerken. Ook de kunstenaar zelf beschouwde dit als zijn meesterwerk “omdat het zo’n grote impressie geeft van de natuur”. Toen de firma failliet bleek te gaan kocht hij het zelf terug en nam alle bijkomende kosten voor het behoud van het omvangrijke cilindervormige kunstwerk voor zijn rekening. Het spectaculaire panorama is ook vandaag de dag nog te bezichtigen in Den Haag, in de buurt van Museum Mesdag. Dit museum richtte de kunstenaar samen met zijn vrouw op, er zijn kunstwerken uit de verzameling van het echtpaar te bezichtigen. Van Mesdag was namelijk enthousiast kunstverzamelaar en heeft, buiten Frankrijk, de meest complete collectie werken van de School van Barbizon.
Net als Jozef Israëls was Van Mesdag een sleutelfiguur met betrekking tot buitenlandse contacten. Dit heeft mede een rol gespeeld in de internationale waardering voor de Hollandse schilderkunst, en als gevolg daarvan ook binnen de eigen landsgrenzen.
 

Hendrik Willem Mesdag, Scheveningse vissersschepen op zee (of: Pinken op zee), 1891-1915, olieverf op doek, 70.5 x 56.5 cm, Groninger Museum, Groningen
Hendrik Willem Mesdag, Scheveningse vissersschepen op zee (of: Pinken op zee), 1891-1915, olieverf op doek, 70.5 x 56.5 cm, Groninger Museum, Groningen