Jean Metzinger (1883 – 1956)

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Van onze redactie
     

Rond 1910 sloot de Franse kunstschilder Jean Metzinger zich aan bij de kubisten te Parijs. Hij bewonderde Picasso en Georges Braque, de voormannen, die in de periode 1907-1908 de eerste ontwikkeling van de vernieuwende stijl van het kubisme in gang hadden gezet.

Jean Metzinger, Woman with a Coffee Pot, 1919, olieverf op doek, Tate Gallery, Londen
Jean Metzinger, Woman with a Coffee Pot, 1919, olieverf op doek, Tate Gallery, Londen

Voordat hij zich bij de kubisten aansloot, stond zijn werk vooral onder invloed van de stijl van het neo-impressionisme, ook wel pointillisme genoemd, en het fauvisme. In 1904 exposeerde hij zijn neo-impressionistische werk op de belangrijke Herfstsalon (Salon d’Automne) te Parijs. In zijn vroege kubistische periode liet hij zich leiden door de stijl van Paul Cézanne, een kunstenaar die veel jonge avant-garde kunstenaars inspireerde. Gedurende een korte periode experimenteerde hij ook met de stijl van het Italiaanse futurisme. In 1912 publiceerde hij samen met de Franse kunstenaar Albert Gleizes het boek Du Cubisme. De kunstenaar ging decoratiever en realistischer om met de principes van het kubisme dan Braque en Picasso. Metzinger hechtte zich in zekere mate aan het afbeelden van de zichtbare werkelijkheid, zoals ook aan het werk Woman with a Coffee Pot uit 1919 (zie afbeelding) te zien is. In hetzelfde jaar als de voltooiing van dit schilderij werd er een solotentoonstelling van Metzinger gehouden bij Galerie de l’Effort Moderne in Parijs. Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd zijn variant op de kubistische stijl ook wel “kristalkubisme” genoemd. Voor het tijdschrift van deze galerie, Bulletin de l‘Effort Moderne, schreef hij tussen 1922 en 1927 verscheidene teksten. De kubistische stijl van Metzinger nam in de loop van zijn carrière steeds meer een decoratieve vorm aan. Hij gebruikte kubistisch aandoende patronen als decoratieve achtergrond voor zijn schilderijen. Belangrijke inspirator in die fase was ook kunstenaar Fernand Léger, maar hij liet zich toch vooral beïnvloeden door Picasso en Juan Gris.
Zijn eigen invloed op andere kunstenaars is minder duidelijk, al was hij wel gedurende enkele jaren verbonden aan enkele opleidingsinstituten te Parijs, zoals aan de Académie de La Palette vanaf 1912, waarvan de met hem bevriende kunstenaar Le Fauconnier de directeur was. Één van zijn later bekend geworden studenten uit die tijd was Varvara Stepanova. In 1913 ging Metzinger ook lesgeven aan de Académie de la Grande Chaumière, waaraan ook bekende kunstenaars als Antoine Bourdelle en Ossip Zadkine verbonden waren. Tussen 1918 en 1923 ontwikkelt zijn stijl zich weg van het kubisme in de richting van een meer realistische stijl.
Metzinger had ook buiten Parijs internationale tentoonstellingen, waaronder solotentoonstellingen bij de Leicester Galleries in Londen, 1930 en bij de Arts Club of Chicago in 1953. Als kunstenaar en theoreticus van het kubisme kende hij (inter)nationaal succes, Hij overleed in Parijs op 3 november 1956.