Jean-François Millet (1814-1875)

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Eenvoudig plattelandsleven als thema

Van onze redactie
 
De Franse kunstschilder Millet wordt gerekend tot de School van Barbizon, een kunstenaarsgroep waartoe ook kunstenaars als Jean-Baptiste Camille Corot, Charles-François Daubigny, Théodore Rousseau en de Nederlander Johan Barthold Jongkind behoorden. Millet inspireerde in het bijzonder tijdgenoten als Vincent van Gogh en Eugène Boudin.

Jean-François Millet, Het Angelus, 1857-59, olieverf op doek, 55.5 x 66 cm, Musée d´Orsay, Parijs.
Jean-François Millet, Het Angelus, 1857-59, olieverf op doek, 55.5 x 66 cm, Musée d´Orsay, Parijs.

Op achttienjarige leeftijd ging Millet aan de kunstacademie studeren in Cherbourg. In 1837 ontving hij een beurs om te kunnen studeren aan de École des Beaux-Arts in Parijs. Hij gaat in de leer bij de gerespecteerde kunstschilder Paul Delaroche. Aanvankelijk schildert hij vooral idyllische tafereeltjes in de stijl van de romantiek. Dat leert hij van zijn meester, waarvoor werk van achttiende-eeuwse Franse schilders model staat. Maar vervolgens voelt Millet zich meer aangetrokken door het maatschappelijk geëngageerde werk van de realist Honoré Daumier. Sociaal onrecht begint hem meer en meer te raken. Dit uit hij in zijn werk door het zware leven op het Franse platteland te verbeelden. Zijn betrokkenheid met het boerenleven is te verklaren vanwege het feit dat zijn ouders succesvolle maar bescheiden boeren waren. Hij is daarvan getuige geweest tijdens zijn jeugd in Normandië. In 1848 boekt hij zijn eerste succes met het schilderij Korenwanner (1848) op de grote jaarlijkse Salon in Parijs. Voor het eerst verkoopt hij een werk waarop een boerentafereel is te zien, in plaats van een portretschilderij waarvan hij financieel pleegde rond te komen.

In 1849 verhuist Millet naar het plaatsje Barbizon in het bos van Fontainebleau, de plek waar hij buiten schilderde met andere kunstenaars van de School van Barbizon. Hij leeft er in armoede en komt uiteindelijk ook in Barbizon te overlijden. Maar de kunstenaar geniet tijdens zijn wel al waardering voor zijn werk. In 1868 ontvangt hij de Légion d’Honneur, een zeer belangrijke Franse onderscheiding.

Een beroemd schilderij van Millet is Het Angelus (1857/59, zie afbeelding), dat behoort tot de collectie van Musée d’Orsay in Parijs. Het betreft een schilderij waarop een eenvoudige boer en een boerin worden weergegeven op het moment dat zij nederig hun werktuig opzij hebben gezet om het Angelus te bidden. De bescheidenheid en eenvoud van de in armoedige omstandigheden levende plattelandsbevolking komt in dit schilderij treffend tot uiting. Iconische werken in de kunstgeschiedenis van zijn hand zijn verder De zaaier uit 1850 en De arenleesters uit 1857.

SCHILDERIJEN MILLET