Hannah Höch (1889 – 1978)

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Van onze redactie

De Duitse kunstenares Hannah Höch was kunstschilder en fotograaf, en de enige vrouw die aangesloten was bij de Berlijnse dadabeweging. Ze is vooral bekend vanwege haar collagekunst.

Hannah Höch, Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands, 1919, collage, 144 x 90 cm, Neue Nationalgalerie, Berlijn
Hannah Höch, Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands, 1919, collage, 144 x 90 cm, Neue Nationalgalerie, Berlijn

Höch studeerde vanaf 1912 aan de kunstnijverheidsschool in Berlijn, en vanaf 1915 aan het instituut dat verbonden is aan het Berlijnse Museum voor Schone Kunsten. In datzelfde jaar raakt ze bevriend met kunstenaar Raoul Hausmann, met wie ze tot 1922 een turbulente liefdesrelatie zou hebben. Ze werkten samen aan verschillende projecten, vooral aan fotomontages. Via Hausmann leert ze de Berlijnse dadaïsten kennen. De andere dadaïsten richtten zich voornamelijk op politieke manifestaties en acties. Höch kon zich hierin minder vinden. Ze hanteerde een meer speelse en ironische stijl. Het werk van Höch wijkt af van het werk van andere dadaïsten, omdat zij haar aandacht voor een groot gedeelte richtte op afbeeldingen van vrouwen. Uit haar werk spreekt haar interesse voor de veranderende rol van de vrouw in de maatschappij van haar tijd. Zo verkregen vrouwen in Duitsland in 1918, vlak na de Eerste Wereldoorlog, het recht om te stemmen. Het was daardoor echter beslist nog niet vanzelfsprekend om als vrouw serieus te worden genomen. Pas na nadrukkelijke tussenkomst van Raoul Hausmann lieten de kunstenaars George Grosz en John Heartfield haar in 1920 deelnemen aan de Eerste internationale dadabeurs. Met haar opvallend grote collage Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands (Nederlands: Snede met het keukenmes dada door het laatste tijdvak van de bierbuikcultuur van Weimar Duitsland), was ze echter prominent aanwezig (zie afbeelding hierboven). Er zijn in deze collage talloze elementen verwerkt, waarmee Höch de tijdsgeest van het jaar 1920 uitdrukt. Ze richt zich later in haar carrière meer op schilderkunst, maar bleef altijd fotomontage en collagetechnieken toepassen.