Dirk Bouts (1410/20-1475)

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

De schilder van de stilte

Van onze redactie
 
Over de Nederlandse kunstschilder Dirk Bouts [ook wel Dierick Bouts], die gerekend wordt tot de Vlaamse schilderkunst is weinig met zekerheid bekend met betrekking tot zijn opleiding. Wel is in zijn vroege werk de inspirerende invloed te herkennen van kunstenaars als Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Petrus Christus.

Dirk Bouts, Avondmaals-altaar, 1464-67, hout, middenpaneel, 180 x 151 cm, Leuven, St. Pieter
Dirk Bouts, Avondmaals-altaar, 1464-67, hout, middenpaneel, 180 x 151 cm, Leuven, St. Pieter

De invloed van de stijl van Rogier van der Weyden neemt naarmate zijn carrière vordert zichtbaar toe. Karakteristiek aan het werk van Bouts is de manier waarop hij het landschap laat meespelen in de voorstelling. Het landschap vormt de achtergrond waartegen het tafereel zich afspeelt. Zowel in zijn portretten als in altaarstukken weet hij hiermee de sfeer van het werk te bepalen. Meerdere keren past hij dit toe in de vorm van subtiele doorkijkjes via een venster of een deuropening. Dit motief werd steeds vaker toegepast door Bouts en andere Hollandse kunstenaars, ook regelmatig in de vorm van een uitzicht op een binnentuintje. De figuren in zijn werk hebben overwegend een serene uitstraling, vooral in zijn latere periode. De kunstenaar wordt ook wel ‘de schilder van de stilte’ genoemd. Een belangrijk werk uit deze periode is het Avondmaals-altaar in de Sint-Pieter te Leuven (zie afbeelding).