Das Balkonzimmer (1845) - Adolph Menzel

1500+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Adolph Menzel (1815-1905), De balkonkamer [Duitse titel: 'Das Balkonzimmer'], 1845, olieverf op doek, 58 x 47 cm, Alte Nationalgalerie, Berlijn
Adolph Menzel (1815-1905), De balkonkamer [Duitse titel: 'Das Balkonzimmer'], 1845, olieverf op doek, 58 x 47 cm, Alte Nationalgalerie, Berlijn
Kunstenaar Adolph Menzel
Land Duitsland
Stijl / Stroming / Periode overgang romantiek
naar realisme /
19e eeuw
Locatie / Museum Alte Nationalgalerie,
Berlijn

Je zou kunnen denken dat dit schilderij is gemaakt door een Franse impressionist aan het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig van de negentiende eeuw, toen het impressionisme net begon op te komen met jonge kunstschilders als Bazille, Boudin, DegasMonet en Renoir. In dit genrestukje van een interieur speelt de invloed van het invallende licht de hoofdrol. De kunstenaar lijkt bij het schilderen van dit lieflijke tafereeltje in de eerste gebiologeerd te zijn geweest door wat het licht met de kamer en het stoeltje bij het raam doet. Let daarbij op de aandacht die de kunstenaar tentoonspreidt voor de lichtreflecties op de kamerwand, de vloer en in de spiegel. Het doek is echter geschilderd door een Duitser, die vooral bekendheid genoot in zijn tijd, vanwege de historiestukken waarmee hij de grootsheid van de Pruisische macht verheerlijkte. Het bijzondere van dit schilderij schuilt erin dat het al in 1845 is geschilderd is, ongeveer vijfentwintig jaar voordat het impressionisme onder vooruitstrevende kunstenaar in zwang kwam. Mede vanwege de compositie, die iets heeft van een fotografisch snapshot, de overduidelijke belangstelling voor natuurlijke lichteffecten en de vrije penseelvoering zou je Das Balkonzimmer van Menzel kunnen beschouwen als een impressionistisch schilderij avant la lettre. Een bijzonder schilderij, omdat het zijn tijd vooruit was.