Disclaimer

Algemeen

Art Salon Holland, verleent u hierbij toegang tot www.artsalonholland.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materiaal, dat door Art Salon Holland en derden is aangeleverd. Art Salon Holland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Art Salon Holland.

Aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Art Salon Holland baseert zich echter steeds op degelijk verantwoord bronmateriaal en doet haar uiterste best alle teksten en foto's voorafgaand aan publicatie grondig te controleren in de vorm van redactioneel toezicht. Constateer je toch onjuistheden met betrekking tot de inhoud, neem dan contact met ons op via redactie@artsalonholland.nl

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Art Salon Holland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Art Salon Holland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.