Het leger des Heils in het armenhuis [Frelserhæren i fattiggården] (1904) - Jens Birkholm

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?