Ulrich Zwingli (ca. 1531) - Hans Asper

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Hans Asper (1499-1571), Ulrich Zwingli, ca. 1531,  olieverf op perkament, 35 x 24.5 cm, Kunstmuseum Winterthur, Winterthur
Hans Asper (1499-1571), Ulrich Zwingli, ca. 1531, olieverf op perkament, 35 x 24.5 cm, Kunstmuseum Winterthur, Winterthur
Kunstenaar Hans Asper
Land Zwitserland
Stijl / Stroming / Periode Noordelijke renaissance /
16e eeuw
Locatie / Museum Kunstmuseum Winterthur,
Winterthur

Portret van de uit Zürich afkomstige Huldrych Zwingli, ook bekend als Ulrich Zwingli (1484-1531), die geldt als een van de drijvende krachten achter de reformatie van Zwitserland. Nadat hij zich verdiept had in het gedachtegoed van Erasmus, bestudeerde pastoor Zwingli, net als de Duitse reformator Maarten Luther had gedaan, de Bijbel vanuit humanistisch perspectief. Hij begon zich in het openbaar te verzetten tegen de dogmatische leer van de Rooms-Katholieke kerk. Vanaf 1522 begon Zwingli de kerk in Zürich en de wijze waarop het christelijke geloof daar werd beleden drastisch te hervormen. Het zou binnen enkele jaren leiden tot een vorm van protestantisme dat te vergelijken is in zijn uitgangspunten met dat van Luther. Afbeeldingen en beelden werden uit kerken verwijderd en het ceremonieel van de eredienst werd gewijzigd en sterk vereenvoudigd. Zwingli behoorde tot de leiders van deze Zwitserse variant van protestantisme tot hij de dood vond tijdens een veldslag tussen Zwitserse protestanten en katholieken, die in 1531 plaatsvond bij Zürich. De Zwitserse kunstschilder Hans Asper maakte kort na de dood van Zwingli dit portret op perkament, dat kan worden bewonderd in het Kunstmuseum van Winterthur.