Disclaimer

Algemeen

Art Salon Holland, hierna te noemen Art Salon Holland, verleent u hierbij toegang tot www.artsalonholland.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Art Salon Holland en derden zijn aangeleverd. Art Salon Holland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Art Salon Holland.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Art Salon Holland. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Art Salon Holland oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Art Salon Holland zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Art Salon Holland en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Art Salon Holland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.